Fiskeslag - beste fisketider
I Eidsfjorden fiske mye torsk, brosme og uer hele året. Det samme gjelder hyse.

På sommeren og høsten (juni - oktober) er her mye sei i fjorden som følger sildestimene. Den mindre seien er gjerne i sjøens øvre lag mens større sei står dypere ned i sjøen. I denne tiden fiske mye stor og fin lyr i sjøen.

I likhet med brosme og uer, fiskes lange på dypt vann, men denne fisken har ikke så stor utbredelse. Steinbit kan man også få, likedan kveite og flyndre.

Sommertid kan makrell og sild gå inn i fjorden. I Eidsfjorden er også fine forhold for dorging, trolling etter laks og sjøørret som det finnes en del av i sjøen.

Vi arrangerer også guidede havfisketurer.
Sjøhus - båtutleie

Guvåg Båt- og Sjøhusutleie
8475 Straumsjøen

Telefon 950 53 050
E-mail:
arvid.kaare.thorsen@gmail.com