Guvåg
Bygda Guvåg ligger ved den fiskerike Eidsfjorden. Spesielt ved siste århundreskiftet var Eidsfjorden kjent for sin store forekomst av sild som kom inn i fjorden på høsten.

Men et aktivt sildefiske bidro til overbeskatning og silda forsvant. Etter mange års fredning er silda igjen kommet tilbake til Eidsfjorden og fjorden er i dag fiskerik.

Flere gode fiskeplasser ligger like utenfor havna på Guvåg og man trenger derfor ikke dra langt for å fiske storfisk. Guvåg ligger omgitt av 3 fjorder; Jørgenfjorden i vest, Eidsfjorden i sør og Hellfjorden i øst. Ved dårlig vær har man derfor mulighet til å variere fiskested alt etter hvilken vindretning det er. Eidsfjorden, den største av fjordene, veksler mellom dype og grunnere områder.

Farvannet i fjorden er forholdsvis rent med lite undervannskjær. Den vertikaldelte rorbua ligger flott til ved havna og flytebrygga og med en liten kafè som nærmeste nabo. Her er et fint fiskemiljø hvor sportsfiskere vil trives.Sjøhus - båtutleie

Guvåg Båt- og Sjøhusutleie
8475 Straumsjøen

Telefon 950 53 050
E-mail:
arvid.kaare.thorsen@gmail.com